Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 καταβολή εισφορών για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π)

Σύμφωνα με το από 31/03/2017 δελτίο τύπου του Ε.Φ.Κ.Α., για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως 28/4/2017.