Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή κατάστασης με τις συναλλαγές των δωρητών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης για μη καταβολή Φ.Π.Α. για δωρεές που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 21-03-2017

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1023/2017, πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έκδοσής της (21-03-2017), ενήργησαν ως δωρητές κατά την έννοια του άρθρου 1 της εγκυκλίου, οφείλουν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της (ήτοι μέχρι 21-05-2017), να γνωστοποιήσουν υπό μορφή κατάστασης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις σχετικές συναλλαγές κατά είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητας, ημερ/νίας και στοιχείων δωρητή και αποδέκτη. Πέραν τούτου δεν έχουν άλλη υποχρέωση.