Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στις ΜΥΦ περιόδου 2016

Σύμφωνα με το από 25 Απριλίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ), από το ημερολογιακό έτος 2016 και μετά, καθίσταται ετήσια.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος, στο οποίο αφορούν. Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

Με το από 31/03/2017 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε., η προθεσμία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017.