Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης λογιστή στο Ο.Ε.Ε. για την άσκηση του επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού

Υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης εντός του πρώτου διμήνου του 2016.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2016

Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει προηγουμένως:

1) να έχει γίνει εγγραφή στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Ο.Ε.Ε. και ενεργοποίηση κωδικών με την παραλαβή κλειδαρίθμου. Οδηγίες για την εγγραφή και την ενεργοποίηση του κλειδαρίθμου δίνονται στο τέλος του άρθρου (ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΩΔΙΚΟΥΣ).

2) να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές προς το Ο.Ε.Ε. Τα μέλη του ΟΕΕ θα πρέπει να εξοφλήσουν και την συνδρομή του 2015 (15 ευρώ).

3) να έχει καταβληθεί μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ το παράβολο των 30 ευρώ για την αναγκαία εκπαίδευση,  με την βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται, ώστε να δοθεί πρόσβαση στο Eκπαιδευτικό Yλικό

4) να έχει καταβληθεί μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ το ποσό των 15 ευρώ για το δικαίωμα υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης (μπορεί να καταβληθεί ταυτόχρονα με την καταβολή των 30 ευρώ)

5) να έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση ή το κατέβασμα των αρχείων της αναγκαίας εκπαίδευσης που έχουν  αναρτηθεί έως την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης

Μετά την ανωτέρω διαδικασία, υποβάλετε την Υπεύθυνη Δήλωση (να έχει προηγηθεί  οπωσδήποτε το κατέβασμα των αρχείων της αναγκαίας εκπαίδευσης)

ΠΡΟΣΟΧΗ οι πληρωμές μέσω  ΔΙΑΣ εμφανίζονται εντός 3 εργασίμων ημερών.
Δείτε το σχετικό άρθρο για την διαδικασία