Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτου Δ.Χ. (άρθρο 10 ν. 2579/1998) χωρίς την επιβολή κυρώσεων

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/15.6.2015, επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός πως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4313/2014 ψηφίστηκαν το Δεκέμβριο του 2014, παρατάθηκε η προθεσμία ισχύος του άρθρου 10 του ν.2579/1998 από τότε που έληξε, ήτοι από 01-01-2014, μέχρι 31-12-2016 και κατά συνέπεια, οι πωλήτριες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μέσα στο έτος 2014, χωρίς να καταβάλουν τα ποσά του εν λόγω νόμου, καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. και να υποβάλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 10 δήλωση, καταβάλλοντας τα σχετικά αναλογούντα ποσά έως τις 30.09.2015, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Σχετικές διατάξεις:

Άρθρο 10 ν. 2579/1998

Άρθρο 29 ν. 4313/2014