Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή εντύπων σε ΔΟΥ για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών πληρωμών που έγιναν στο διάστημα 1.1.2014 έως 27.2.2015.

Μέχρι τις 30 Απριλίου στις Δ.Ο.Υ. τα έντυπα για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών πληρωμών που έγιναν στο διάστημα 1.1.2014 έως 27.2.2015.

Aπόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σύμφωνα με την δύνεται δυνατότητα υποβολής στις Δ.Ο.Υ., χωρίς κυρώσεις έως το τέλος Απριλίου) των εντύπων που  προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 4172/2013 σχετικά με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων καθώς και τόκων και δικαιωμάτων, για τις πληρωμές που έχουν γίνει από 1.1.2014 έως 27.2.2014.


Δείτε τις λοιπές ρυθμίσεις που περιέχονται στην απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.

Σχετική απόφαση
ΠΟΛ.1036/26.1.2015 Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών