Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών-φοροτεχνικών στο Ο.Ε.Ε. για την διασφάλιση της ταυτοποίησής τους στο TAXISnet

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας υποχρεούται κάθε έτος στην ηλεκτρονική διασύνδεση του αρχείου των ενεργών λογιστών φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ (Ν 4093/2012 και Ν 4111/2013) με το αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι λογιστές φοροτεχνικοί πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014 να υποβάλουν την προβλεπόμενη ΥΔ του έτους 2014 (στην περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν την έχουν υποβάλει) προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοποίηση τους στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβαση τους στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.


Παράταση έως και 07/11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Παράταση προθεσμίας της υποβολής της ΥΔ των Λογιστών Φοροτεχνικών

Λόγω του μεγάλου αριθμού των λογιστών φοροτεχνικών οι οποίοι προσέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Τμήματα  για να υποβάλουν την προβλεπόμενη ΥΔ (Ν 4093/2012 και Ν 4111/2013) και πριν την αποστολή του σχετικού αρχείου στο TAXISNET, ανακοινώνουμε ότι προς διευκόλυνσή τους παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ΥΔ  μέχρι τη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.