Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού

Λήξη περιόδου (01-10 έως 21-10) ηλεκτρονικής υποβολής ετήσιων καταστάσεων προσωπικού επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση 5072/6/25.2.2013, όπως τροποποιήθηκε με την 29502/85/1.9.2014:

"ii. Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων."

Παράταση έως 31 Οκτωβρίου, για το έτος 2014, με την απόφαση 36503/115/21.10.2014.