Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών έτους 2013

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις πελατών προμηθευτών έτους 2013

Σχετική διάταξη άρθρο 10,  Ν.4093/2012. (ΚΦΑΣ)

Παράταση μέχρι 10-10-2014, με την ΠΟΛ.1148/16.5.2014.

Παράταση μέχρι την 31.12.2014, με την ΠΟΛ. 1175/14.6.2014