Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταληκτική ημερομηνία διορθώσεων μηδενικών ΦΜΑΠ 2012 και 2013

ΠΟΛ.1268/20.12.2013 Διαδικασίες  λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του  Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων ετών 2012 και 2013,
εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων και ημερομηνία  ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών
1.  Ως ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης  περιουσίας ετών 2012 και 2013 για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για  καταβολή, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα  οριζόμενα στην ΠΟΛ.1247/15.11.2013 (ΦΕΚ 2922 Β) απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών.

Η διόρθωση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΟΛ.1225/24.12.2012 Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.


Σχετικές διατάξεις
ΠΟΛ.1268/20.12.2013
ΠΟΛ.1225/24.12.2012