Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεώση καταβολής Δώρου χριστουγγένων

Έως την 21η Δεκεμβρίου θα πρέπει οι εργοδότες να καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων.
Σημειώνεται ότι ο εργοδότης μπορεί να αφαιρέσει το δώρο που αντιστοιχεί στο διάστημα 21 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου και να το καταβάλει στις 31 Δεκεμβρίου. Το ποσό του δώρου όμως που αντιστοιχεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθεί έως την 21η Δεκεμβρίου.