Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ειδικό σημείωμα ΦΠΑ αυτοελέγχου

Για διαχειριστική περίοδο που έληξε ή λήγει από 1.1.2011 και εφεξής, το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την τελευταία λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Για την διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2012 η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ παρατείνεται μέχρι 15.7.2013, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1133/5.6.2013