Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 2012 ΑΦΜ τους λήγει στο 0

Τελευταία χρονιά υποβολής για  ισοζυγία από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 2012

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1090/14.6.2010:

Ο χρόνος υποβολής για το ισοζύγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του οποίου η υποχρέωση υποβολής λήγει στις 30/9 κάθε έτους, καθορίζεται ως εξής:

Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

Μέχρι την 3η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

Μέχρι την 6η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

Μέχρι την 9η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 μετακυλίονται ανάλογα.


ΠΟΛ.1219/26.9.2013
Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012


Νέα παράταση ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ