Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 2012 ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9

Τελευταία χρονιά υποβολής για  ισοζυγία από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 2012

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1090/14.6.2010:

Ο χρόνος υποβολής για το ισοζύγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του οποίου η υποχρέωση υποβολής λήγει στις 30/9 κάθε έτους, καθορίζεται ως εξής:

Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

Μέχρι την 3η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

Μέχρι την 6η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

Μέχρι την 9η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 μετακυλίονται ανάλογα.


ΠΟΛ.1219/26.9.2013
Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012

Νέα παράταση ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ