Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολής δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2313/2003 δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής πράξης»

Παράταση με ΠΝΠ της 28.6.2013