Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολής δήλωσης Φ.Α.Π. νομικών προσώπων ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

Υποβολής δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων .
Με βάση το άρθρο 33 του νόμου  3842/2010 από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους. Εξαιρετικά για το έτος 2010, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου.
 

Νόμος 3842/2010 άρθρα  27 έως 58

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υ.Ο. της 15ης Μαΐου ορίζεται ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.