Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για ΟΕ,ΕΕ, κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για (ΟΕ-ΕΕ) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ,
αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες , συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α, Β, Γ Κατηγορίας .


Σχετικό πληροφοριακό υλικό δηλώσεων εδώ
Συντελεστές και κλίμακες φορολογίας εδώ


Νέα παράταση με ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ.