Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με Χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Η Περιοδική ΦΠΑ υποβάλλεται για συναλλαγές του προηγούμενου μήνα.

Επίσης Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1060/18.4.2006:

'Αρθρο 3 Υποβολή σε ημέρα αργίας
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα. Η παράγραφος αυτή ισχύει και την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

-ΠΟΛ.1060/18.4.2006