Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών, άρθρου 20 του ΚΒΣ, για όλα τα ΑΦΜ από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας βιβλία και έκλεισαν χρήση την 30.6 του προηγούμενου έτους

Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών, άρθρου 20 του ΚΒΣ, για όλα τα ΑΦΜ από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας βιβλία και έκλεισαν χρήση την 30.6 του προηγούμενου έτους

Ο επιτηδευματίας που έκλεισαν χρήση την 30.6 του προηγούμενου έτους και τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποβάλλει μέχρι τις 31 Μαρτίου στην αρμόδια ΔΟΥ ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της χρήσης αυτή. Στο ισοζύγιο περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια ΔΟΥ και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο αυτό υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα

Σχετικές διατάξεις

Π.Δ. 186/1992 ΚΒΣ, άρθρο 20, παρ. 7
ΠΟΛ.1081/28.7.2004

Υποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας