Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου εργολάβων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων. Παρακράτηση φόρου 3% πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

Σχετικές διατάξεις

Νόμος 2238/1994 άρθρο 55

Νόμος 3763/2009 άρθρο 3