Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή της αξίας ακίνητων

Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, που θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2012, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1223/21.12.2012 και ΠΟΛ.1226/24.12.2012 μέχρι και τις 28-02-2013, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 30ης Ιανουαρίου 2013 του Υ.Ο..