Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Α.Π.Δ. Β' τριμήνου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου

Υποβολή Α.Π.Δ. Β' τριμήνου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Ι.Κ.Α. Γ99/1/144/27.7.2012.