Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ημερολόγιο διαφημίσεων.

Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του διμήνου ένα (1) αντίτυπο του καθενός τηρούμενου ημερολογίου διαφημίσεων στη ΔΟΥ της έδρας και ένα (1) στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση.

Ειδικά για τη ΔΟΥ οι υπόχρεοι οι οποίοι τηρούν το ημερολόγιο αυτό μηχανογραφικά, υποβάλλουν ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων στα οποία περιέχονται όλα τα δεδομένα του ημερολογίου αυτού.

Σχετικές διατάξεις:

-ΠΟΛ.1238/19.8.1996
-ΠΟΛ.1077/15.5.2006
-ΠΟΛ.1217/29.7.1996

(Εως την 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού διμήνου με βάση την ΠΟΛ.1238/19.8.1996 εγκύκλιο)