Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων ελεύθερων επαγγελματιών (Αναστολή υποβολής)

Υποβολή οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων ελεύθερων επαγγελματιών.

Η προθεσμία υποβολής (υποχρεωτικά ηλεκτρονικά) της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα που έληγε στις 30.4.2012, καθώς της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις που έληγε την 31.5.2012, παρατείνεται μέχρι και τις 28.9.2012 (ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/29.3.2012).

Αναστολή υποβολής με την ΠΟΛ.1186/21/9/2012