Αποτελέσματα live αναζήτησης

Yποβολή ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ανεξαρτήτως ΑΜΕ προηγούμενου μηνός

Yποβολή ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός.
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.
 

Σχετικές διατάξεις
-Αριθμ. Φ11321/12352/1071
-Αριθμ. Πρωτ. Ε40/368/4-9-2009