Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012

Άρθρο 23 του ν. 3427/2005 όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3634/2008, 3842/2010 και 4072/2012.

ΠΟΛ.1061/3.3.2012 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή."

Παράταση με την ΠΟΛ.1210/29.11.2012