Αποτελέσματα live αναζήτησης

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των EΠE χρήσης 2011 (οικον. έτους 2012)

Με βάση την ΠΟΛ.1137/31.5.2012 Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2011, ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2011 (οικον. έτους 2012) η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου θα πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2012, χωρίς προσαυξήσεις.
Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, υπόδειγμα του οποίου κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1103/6.5.2011.