Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τελευταία ημέρα για την δυνατότητα σύγκλησης εμπροθέσμως Τακτικών Γ.Σ. Α.Ε. που έκλεισαν ισολογισμό την 31.12.2011.

-Τελευταία ημέρα για την δυνατότητα σύγκλησης εμπροθέσμως Τακτικών Γ.Σ. Α.Ε. που έκλεισαν ισολογισμό την 31.12.2011.