Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τελευταία ημέρα υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α. (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)

Υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ, για τις εμπορικές και μικτές επιχειρήσεις που κατέθεσαν δήλωση εισοδήματος αποδεχόμενη τον αυτοέλεγχο με την διαδικασία της Περαίωσης του Ν. 3296/2004 άρθρα 13 έως και 15

(ΠΟΛ.1032/22.2.2006)