Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Δήλ.Φορολ.Εισοδ. για Ε.Π.Ε., δημόσιες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κλπ, αλλοδαπές επιχειρήσεις (όλα τα είδη επιχ.) και άλλοι αλλοδαποί οργανισμοί, (όλα τα ΑΦΜ)

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . υπόχρεοι :

Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

Περισσότερα στον Φορολογικό οδηγό Δηλώσεων