Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για ΟΕ,ΕΕ, κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας (Ολα τα ΑΦΜ) (Μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για (ΟΕ-ΕΕ) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ,
 αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες , συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α, Β Κατηγορίας .
 
Σχετικός Φορολογικός οδηγός Δηλώσεων

Παράταση με την ΠΟΛ.1107/26.4.2012