Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης Εισοδήματος για ΟΕ-ΕΕ,κοινοπραξίες που τηρουν βιβλία Γ κατηγορίας. (Μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . υπόχρεοι :
 
 Α) (ΟΕ-ΕΕ) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα , που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του προηγούμενου έτους.
 Β) Αν η εταιρεία έχει αντικείμενο την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών ή αν συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία με Γ' κατηγορίας βιβλία και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του προηγούμενου έτους.

Παράταση με την ΠΟΛ.1107/26.4.2012