Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Β κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 9,0

Υποβολή Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό υπόλοιπο για  συναλλαγές του Προηγούμενου τριμήνου   από επιχειρήσεις με Α',Β' κατηγορίας βιβλία

Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 9,0
[Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα]

Ταυτόχρονα, υποβάλλεται και στατιστική δήλωση (Intrastat) από όσους πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Ν.2859/2000, άρθρο 36, παρ. 5).

-ΠΟΛ.1060/18.4.2006