Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 0

- Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 0 (
Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης (1/1-31/12), στο οποίο περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια ΔΟΥ και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο αυτό υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα

Σχετικές διατάξεις

Π.Δ. 186/1992 ΚΒΣ, άρθρο 20, παρ. 7

ΠΟΛ.1081/28.7.2004

Υποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας