Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων νόμου 3091/2002

Υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του νόμου 3091/2002


Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1111/12.5.2011