Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 και 3

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 και 3

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά , όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 και 3


α) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών για πωλήσεις αγαθών - παροχή υπηρεσιών (σε επιτηδευματίες), είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
β) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών για αγορές εμπορεύσιμων και πάγιων αγαθών, λήψη υπηρεσιών, καταβολή αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

ΠΟΛ.1081/28.7.2004
ΠΟΛ.1114/18.8.2005
ΠΟΛ.1100/28.7.2006

Παράταση με την ΠΟΛ.1097/2.5.2011 και την ΠΟΛ.1206/29.9.2011

Σχετικό άρθρο για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υλεκτρονικής υποβολής του Taxisnet, θα πρέπει αφενός να είστε πιστοποιημένος χρήστης του TaxisNet, αφετέρου η επιχείρησή σας να ήταν ενεργή μέσα στο έτος που αφορούν τα στοιχεία προς υποβολή.

Η υποβολή γίνεται με τους εξής 2 τρόπους:
• με φόρμα, όπου καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης
(έως 50 καταχωρήσεις για πελάτες και έως 50 για προμηθευτές) και

• με αρχείο, όπου γίνεται μεταφόρτωση (upload) ενός αρχείου με τα στοιχεία της δήλωσης.
Το αρχείο το οποίο υποβάλλεται, πρέπει να έχει δημιουργηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ.1081/22.5.2006), η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Φορολογικός Οδηγός ->Χρήσιμες Πληροφορίες ->Κ.Β.Σ.» στην ενότητα «Πληροφορίες για συμπλήρωση στοιχείων σε Μαγνητικά Μέσα». Υπενθυμίζεται ότι για τις χρήσεις 2006 και μετά, ισχύουν νέες προδιαγραφές για το αρχείο Συγκεντρωτικών Καταστάσεων.

Το αρχείο προς υποβολή πρέπει να είναι συμπιεσμένο σε μορφή ZIP. Επίσης το όνομα του πρωτογενούς (ασυμπίεστου) αρχείου προς υποβολή, δεν πρέπει να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.

- Είδος Κατάστασης:
Αρχική : Είναι η πρώτη υποβολή κατάστασης.
Ανακλητική: Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να υποβάλλει ανακλητική με το σύνολο των εγγραφών, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση που ισχύει είναι η τελευταία ανακλητική.

Προσοχή:
Τα πεδία «Σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων» και «Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές», μέχρι και το έτος αναφοράς 2010 δεν συμπληρώνονται.