Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με Χρεωστικό υπόλοιπο Σε ΔΟΥ

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με Χρεωστικό υπόλοιπο  Σε ΔΟΥ, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Η Περιοδική ΦΠΑ υποβάλλεται για συναλλαγές του προηγούμενου μήνα.

Επίσης Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1060/18.4.2006:

'Αρθρο 3 Υποβολή σε ημέρα αργίας
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα. Η παράγραφος αυτή ισχύει και την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

-ΠΟΛ.1060/18.4.2006

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου