Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τελευταία ημέρα υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ , όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8

Υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ, για τις εμπορικές και μικτές επιχειρήσεις που κατέθεσαν δήλωση εισοδήματος αποδεχόμενη τον αυτοέλεγχο με την διαδικασία της Περαίωσης του Ν. 3296/2004 άρθρα 13 έως και 15

ΠΟΛ.1098/4.5.2011

(ΠΟΛ.1032/22.2.2006)


Η προθεσμία υποβολής του σημειώματος παρατάθηκε έως 29.7.2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. (βλ. αποφ. Δ14Α 1104867 ΕΞ 22.7.2011).