Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011- Ολα τα ΑΦΜ

Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 3842/2010 την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας.