Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης Εισοδήματος για ΟΕ-ΕΕ,κοινοπραξίες που τηρουν βιβλία Γ κατηγορίας.

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . υπόχρεοι :
 
 Α) (ΟΕ-ΕΕ) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα , που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του προηγούμενου έτους.
 Β) Αν η εταιρεία έχει αντικείμενο την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών ή αν συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία με Γ' κατηγορίας βιβλία και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του προηγούμενου έτους.

Προσοχή.
Οι χρεωστικές δηλώσεις Ε5 έτους 2011 που έχουν ήδη υποβληθεί και η ταυτότητα πληρωμής έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 28/04/2011, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (28/04/2011). Η παράταση ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από 21.4.2010 και μετά.

Παράταση με την        Δ12Α 1060658 ΕΞ 20.4.2011