Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρέωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ για την θεώρηση στοιχείων


ΠΟΛ .1082 2.6.2003 - ΠΟΛ .1082 2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 όπως ισχύει,

ΠΟΛ 1284/20.12.2002  Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.