Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάργηση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στην πρώτη ομάδα νησιών από 1-10-15

Ισχύς από 01-10-2015

 

Κατάργηση μειωμένου Φ.Π.Α. από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών. Στην ομάδα αυτή για τα οποία καταργείται η έκπτωση του φόρου, ανήκουν τα νησιά Ρόδος,  Σαντορίνη,  Μύκονος,  Νάξος,  Πάρος και Σκιάθος.

Έτσι, από 1.10.2015 ισχύουν οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή 6%, 13% και 23%.

Σχετικές διατάξεις:

 

1)Υποπαράγραφος Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
«δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φ. Π. Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
2859/2000.».

 

2)Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015

 

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, από 1ης Οκτωβρίου 2015 εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου: Θήρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος Σκιάθος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”


Σχετικές αποφάσεις

ΠΟΛ.1215/1.10.2015 - Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά - Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015)


ΠΟΛ.1224/12.10.2015 - Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015