Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ από 8% σε 9% και από 18% σε 19%

Σχετικές διατάξεις/νόμοι

Οι συντελεστές άλλαξαν με το άρθρο 12 του νόμου 3336/2005


Αποφάσεις και νόμοι σχετικές με το θέμα:

-Αρθρο 12 παρ.1 Ν.3336/2005

-ΠΟΛ. 1056/31.03.05  Οδηγίες Προσαρμογής Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών – λοιπές διευκρινήσεις, με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1.4.2005 (Αρ.Πρωτ.: 1032801/208/0015)

-ΣΔΟΕ 103581/05.04.05  Επισημάνσεις μετά την αλλαγή των συντελεστών Φ.Π.Α.