Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eπιβολή του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα.

Το ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα επιβλήθηκε με τον νόμο :

ΝΟΜΟΣ 3427/27.12.05  Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 312/27.12.2005).

Στην συνέχεια ακολούθησαν αρκετές αποφάσεις οι οποίες έδωσαν οδηγίες και ξεκαθάρισαν το θέμα σε ένα μεγάλο βαθμό.