Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ από 10% σε 11% και από 21% σε 23%

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ από 10% σε 11% και από 21% σε 23%

Οι συντελεστές άλλαξαν με το άρθρο τέταρτο του νόμου 3845/2010 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και οι νέοι συντελεστές ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου (Εβδομο) του ιδίου νόμου

Σχετικές Διάταξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3845 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΠΟΛ.1098/21.6.2010
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3845 (ΦΕΚ65Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. από 01.07.2010