Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ από 9% σε 10% και από 19% σε 21%

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ από 9% σε 10% και από 19% σε 21%

Σχετικές διατάξεις/νόμοι

Οι συντελεστές άλλαξαν με το άρθρο 12 του νόμου 3833/2010

Σχετικές Διάταξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης (Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας - Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ)

ΠΟΛ.1018/6.3.2010
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου 2010