Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απαλλαγή από την θεώρηση των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίου μετόχων και του βιβλίου πρακτικών διαχείρισης

-Νόμος 3052/2002  - Αρθρο 4
-ΠΟΛ: 1167/29.05.2002