Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεωτική τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου «Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών» και δυνατότητα ενταμίευσης των δεδομένων των ημερολογίων πρωτογενών εγγραφών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.