Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεωτική τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου «Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών» και δυνατότητα ενταμίευσης των δεδομένων των ημερολογίων πρωτογενών εγγραφών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

-Νόμος 3052/2002  - Αρθρο 5
-ΠΟΛ: 1167/29.05.2002