Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μετατροπή των υπολοίπων των λογιστικών βιβλίων σε ευρώ.

Η δυνατότητα μετατροπής των  υπολοίπων των λογιστικών βιβλίων των επιτηδευματιών δόθηκε με την   (ΠΟΛ. 1286/06.12.2000  Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.2842/2000 σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ, ως κοινής νομισματικής μονάδας και οδηγίες για την εφαρμογή τους)

Σύμφωνα με την απόφαση :

Οι κατανομαζόμενοι στην απόφαση επιτηδευματίες δύνανται να επιλέξουν το ευρώ για την τήρηση των βιβλίων, την έκδοση των  στοιχείων, την υποβολή δηλώσεων κ.λπ. από 1.1.2001. (Η 01/01/2002 είναι η υποχρεωτική ημερομηνία).

Σχετικές αποφάσεις νόμοι

- Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000) "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου,όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ

- ΝΟΜΟΣ 2948/19.10.01  Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. ΦΕΚ Α' 242/19.10.2001

-
ΠΟΛ. 1035/04.02.1999  Ενιαίο νόμισμα Ευρωπαϊκής Ενωσης - ΕΥΡΩ - Τρόπος τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων

-
ΠΟΛ. 1286/06.12.2000  Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.2842/2000 σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ, ως κοινής νομισματικής μονάδας και οδηγίες για την εφαρμογή τους

- ΠΟΛ. 1117/26.04.2001  Μετάβαση από δραχμές σε ευρώ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων