Jump to content
  • 0

Φορολογική αντιμετώπιση - Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία (Κ.Υ.Α. αριθμ. 32180/466/9.12.2013)


Auditor
 Share

Question

Καλησπέρα σε όλους,

 

σχετικά με το πρόγραμμα

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

 

γνωρίζει κάποιος αν το έσοδο που εισέπραξε η επιχείρηση είναι φορολογητέο ή όχι;

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ

Link to comment
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

να αντιστρεψω  την ερωτηση   ??

 

υπαρχει   πλεον,   καποια οικ/κη ενισχυση     ,   με  4172/2013    ,  που να μην ειναι εσοδο      ??

 

που να μην φορολογειται      ??

 

  ειτε αμεσα ως  εσοδο   ,   ειτε   εμμεσα   ως μειωτικο αξιας  παγιων  η   δαπανων   ??

 

αλλη αποψη  ??

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015
Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 02 / 06 / 2015
Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
TMΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA
Πληροφορίες: Γ.Μπάρλας, Ε. Καπούτσου
Τηλέφωνο: 210 3375315
ΦΑΞ: 210 3375001

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού).

3. Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση (1033066/002/Α0012/29.3.2007  και 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφα) και σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους περί ιδιωτικών επενδύσεων, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η 1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος που έδινε οδηγίες εφαρμογής του Ν. 1892/1990).

4. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. 1892/1990, ν. 3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού).

5. Διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα αντιμετώπισης των επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε οποιαδήποτε ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κατηγοριών επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων με ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.Η Γεν. Γραμματέας
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Και ερωτώ εγώ με το φτωχό μου το μυαλό...

 

 

Δηλαδή αν μια επιχείρηση εισέπραξε από τα ΕΣΠΑ (εθνικό αποθεματικό συγκεκριμένα) εντός του 2014 15000 ευρώ. Όμως σε επιχορηγούμενες δαπάνες (μισθοδοσία, δέκο,κινητά,π.υ.κτλ) πραγματοποιηθείσες μέσα στο 2014 αντιστοιχούν μόνο τα 5000 ευρώ. Άρα τα 5000 ευρώ πάνε αφαιρετικά των δαπανών αυτών.

 

Τα υπόλοιπα 10000 μήπως να πάνε σε ένα κωδικό στο Ε1 εκεί κάπου στα αφορολόγητα ποσά του πίνακα 6? Άντε και στο Ε3 στη πρώτη σελίδα στους πληροφοριακούς λόγους?

 

Παρακαλώ τις απόψεις σας πάντα σε συνάρτηση με την εξού αυτοχότης και το βασιλικό επιτελείο της , Αικ. Σαββαίδου. Βάση του υπουργείου οικονομικών τις οδηγίες δεν αψηφούμε τους 10αδες νόμους με τις ''πανέξυπνες'' οδηγίες τους?

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Καλημέρα

 

Εγώ Ε1 δεν θα ενέπλεκα!!! Καταρχήν να δεις τί ισχύει γι' αυτή και τη φύση της επιχορήγησης. Έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι να τα 10.000 έσοδο και την επόμενη χρόνιά να μην μειώσεις τις δαπάνες!!! Αλλά μόνο η κα Σαββαϊδου θα μας πει με σιγουριά.

 

Τις δαπάνες που έγιναν και μας ενέκριναν προς επιχορήγηση μέσα στο έτος 2014 (πχ αποσβέσεις), αλλά η επιχορήγηση θα εισπραχθεί στο 2015, τις αναμορφώνουμε;!!! Διότι στο πρόγραμμα ΝΕΕ, δεν επιχορηγούν την αγορά παγίων (οπότε θα ταν απλά τα πράγματα), αλλά τις αποσβέσεις!!!!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...